Ak nie ste spokojná/ý s tovarom, ktorý sme Vám na základe Vašej objednávky zaslali, ako spotrebiteľ ho máte možnosť do 14 dní od doručenia bez udania dôvodu vrátiť. Budeme radi, ak sa nám tento tovar vráti nepoškodený a v originálnom obale. Tovar vložte do obálky spolu s vyplneným formulárom, ktorý nájdete nižšie a zašlite nám ho na adresu: Blumenfeld&Co., s.r.o., Kremeľská 9, 841 10 Bratislava. Peniaze Vám vrátime spôsobom, ktorý si sami zvolíte, a to do 14 dní od doručenia vráteného tovaru.

                                         Odstúpenie od zmluvy

                                                                                             Blumenfeld&Co., s.r.o.

                                                                                             Kremeľská 9

                                                                                             841 10 Bratislava

                                                                                              V ............................. dňa ..................

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tovar: ..........................................

Dátum objednávy:

Číslo objednávky:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Peniaze za tovar prosím vrátiť bankovým prevodom na účet č. ......................................../poštovou poukážkou na moje meno a adresu (nehodiace sa preškrtnite).

.............................................

                 podpis